top of page

🥰 รวมภาพความประทับใจ 🥰 BullGuard ขอขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน🙂

วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 11.00 น.

ทีมงาน BullGuard Thailand ได้มีโอกาสไปบริจาคของแห้งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ถนนปรีดีพนมยงค์ หรือสุขุมวิท71 แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กทม.


bottom of page